କାରଖାନା ଯୋଗାଣ --- କ Middle ଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହିଁ --- OEM / ODM ଉପଲବ୍ଧ |

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ର- ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟକାରୀ କମ୍ପାନୀ କି?

ଉ: ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଲେନ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳା, ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଆସେମ୍ବଲି କର୍ମଶାଳା, ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଆସେମ୍ବଲି କର୍ମଶାଳା ଏବଂ କାଲିବ୍ରେସନ୍ କର୍ମଶାଳା ସହିତ ଏକ କାରଖାନା |
ସେହି ସମୟରେ, ଆମର କାରଖାନାର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଭଲଭାବେ ଏକ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଅଛି |

ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର MOQ କ’ଣ?

ଉ: MOQ ହେଉଛି 1PC |

ପ୍ର- ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେବଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ କି?

ଉ: ହଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର LOGO ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇପ୍ସେଟ୍ କରିବୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମର ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ |

ପ୍ର- ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର କ war ଣସି ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି?

ଉ: ହଁ, ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ 24 ମାସର ସୀମିତ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁ |
ଅପବ୍ୟବହାର, ଭୁଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ କ୍ଷତି ବ୍ୟତୀତ |

ପ୍ର- ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି କ’ଣ?

ଉ: ଆମେ ସାଧାରଣତ Bank ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, ଏବଂ ମନିଗ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରୁ |ଦେୟ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ |
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |

ପ୍ର- ଆପଣଙ୍କର ସିପିଂ ପଦ୍ଧତି କ’ଣ?

ଉ: ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରୁ |
(1) ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉପାୟ: ନମୁନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ପହଞ୍ଚିବାକୁ 3-5 ଦିନ | ଫେଡେକ୍ସ, DHL, TNT, UPS |
(2) ସମୁଦ୍ର ପରିବହନ: ବଲ୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, 19-25 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚ |
(3) ବିମାନ ପରିବହନ: ବଲ୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ପହଞ୍ଚିବାକୁ 25-35 ଦିନ |

ପ୍ର- ଆପଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିତରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କି?

ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ valid ଧ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିପର୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ବିପଦ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଅଣ-ମାନକ ପ୍ୟାକିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ନେଇପାରେ |

ପ୍ର- ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ କିପରି?

ସିପିଂ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ବାଛିଥିବା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାଧାରଣତ the ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପାୟ |ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଦ୍ By ାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ |ସଠିକ୍ ମାଲ ପରିବହନ ହାର ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣ, ଓଜନ ଏବଂ ମାର୍ଗର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?